Grunnverdiene i Fure Barnehage

Grunnverdiene vi voksne jobber etter hver dag er: 1. Vi anerkjenner og ivaretar den indre motiverte leken. 2. Frihet til å være kreative 3. Omsorg og relasjoner er den voksnes ansvar

Men hva legger vi i disse flotte verdiene? Og hvordan kommer dette i uttrykk i vår praksis?

Leken er indre motivert for barna, og gjenspeiler hva barna er opptatt av. Ved å være lydhør for dette som voksen kan vi møte barnas interesser på alvor og være med barna å utvikle leken.

Men fra spøk til alvor, hvordan skal vi i Fure sørge for at alle barn får oppleve en meningsfylt dag gjennom å leke? Jo, vi skal være til stede og nysgjerrige med barnet. Noen barn mestrer det å gå inn og ut av leken. Mens andre trenger støtte og veiledning. Vår viktigste jobb er å være til stede. Noen ganger trenger barna at vi er i nærheten, mens noen ganger trenger de at vi går inn i leken. Vi voksne skal kunne gjøre begge deler!

I Fure legger vi vekt på å inkludere alle barna inn i leken, som å legge til rette for lek som alle har forutsetninger til å være med på. Når barn får lik mulighet til å være med på lek, åpner vi opp for at alle barn kan føle på samhold og mestring i leken. Dette er med på å forebygge utestengelse og med på å forsterke relasjonene barna imellom. Vi ønsker at barna skal gå hjem å føle at de har det trygt og godt i Fure.  

I friheten til å være kreative, ønsker vi å legge tilrette for varierte lekemiljøer hos oss. Inspirasjon til disse lekemiljøene finner vi hos barna. Hva er de opptatte av nå? Hva kan vi som voksne gjøre som å krydre den kreative siden til barna nå. Vi i Fure barnehage ønsker å bruke udefinerte materialer, som pinner, kongler, planker, klosser i varierte str og former osv. Vi har tru på at disse materialene kan fyre oppunder barnas fantastsiske fantasi og gi de uendelige med muligheter for å leke og være frie i sin kreative hverdag. 

Vi vet det at barn trenger å føle seg trygge for å kunen utforlde seg. De trenger trygge voksne når mamma og pappa er på jobb. Dette ansvaret, å skape en trygg tilknytning til alle barn, er den voksnes sitt ansvar. Hvordan skal vi som trygge voksne gi barna det de trenger? Jo vi skal være gode på å se barna, om det er et kort blikk eller å gå ned på kne for å få direkte øyekontakt og holde blikket- så skal den voksne kunne gjøre begge deler. Utifra hvilke signaler barna gir. 

Vi voksne er ikke feilfrie, for vi er bare mennesker. Vi gjør feil og kan i hetens øyeblikk ta beslutninger som er mindre heldig. Men i dette skal den voksne kunne si unnskyld til barnet også, detet er med å bygge en gjensidig respekt, som igjen styrker relasjonen ytteligere. Det er viktig at vi voksne kjenner til sine egne følelser og hvordan håndtere disse. Det er viktig for oss at de voksne også får tilbud om veiledning og støtte når ting blir vanskelig. I fure er det rom for alle, vi jobber sammen for å gi det beste tilbudet til barna våre.