Prosjekt solsystemet hos Furiene

Fra september til november har vi hatt prosjekt om solsystemet, dette prosjektet bydde på utfordringer innen konstruksjon, planlegging, problemløsning og samarbeid. Vi fikk også brukt våre kreative sider under bygging og når vi skulle lage planetene, blande farger, lime, vente til det tørker og litt filosofering om hva som finnes der ute i verdensrommet innimellom det praktiske :)

Prosjekt solsystemet på Furiene(september-november)

Vi har jobbet med solsystemet fra september og ut november. Når vi skulle sette i gang med prosjektet ønsket vi å få barnas medvirkning inn i prosjektet og startet med å spørre barna om hva de ville vi skulle utforske nærmere og svaret kom raskt, vi måtte jo lage romskip aller først så vi kunne reise ut i verdensrommet. Så da ble hovedfokus hos Furiene å lage romskip og å lage alle planetene i solsystemet.

Barns medvirkning

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen (fra rammeplanen).

For å få litt inspirasjon begynte vi med å se på paxi som reiser rundt i verdensrommet med eget romskip, deretter så vi på Månelyst i Flåklypa hvor Reodor Felgen, Solan og Ludvig bygger seg en romrakett og til slutt googlet vi romskip på Internett og printet ut. Vi laget små versjoner av romskip i lego og litt større romskip av ting vi fant i barnehagen, stoler, tepper osv. Så skrev vi en liste på hva vi trengte for å bygge romskipet og når vi hadde fått det vi trengte satte vi i gang byggingen. Byggingen av romskipet åpnet opp for samarbeid, kommunikasjon og problemløsning.

Fra rammeplanen: antall, rom og form

Personalet skal stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet i problemløsing. 

Bilder av forberedelser og bygging av romskip

      

      

      

      

Bilder fra vi laget planetene i solsystemet og et romskip