Solsystemet hos småspirene

Solsystemet har vært temaet vi har jobbet med i tre måneder. Hos småspirene (1 – 3 år) har vi fokusert på det vi kan se, som sola, månen, rakett og astronaut. Vi har også blitt kjente med jorda og de andre planetene i solsystemet, og paxi på youtube har lært oss mye om solsystemet. Blant annet om kometer, sola, jorda og planetene.

 

Barna syntes sola var veldig spennende og forsto fort at den er varm. Ekstra spennende og gøy var det å ta på solen (som på bilde til venstre over) og deretter si «au». God forståelse om at solen er varm, og tar man på den så er det vondt. Vi har også sett bilde av at det er forskjell på hvordan sola ser ut for oss på jorda og hvordan sola ser ut der en bor. Sammen med barna har vi laget sola på ark og med pappmasje som vi har malt gul. Månen har vi også laget av pappmasje.

 

 

Fra rammeplanen:

  • Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk (rammeplanen, 2017, s. 51)
  • Personalet skal støtte barnas refleksjoner rundt situasjoner, temaer og fenomener og skape forståelse og mening sammen med dem (rammeplanen, 2017, s. 22).
  • Personalet skal organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek. Og bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av leketemaer (rammeplanen, 2017, s. 20)

  

 

Rakett måtte vi også lage, i både stor og liten skala. Barna har vært med på å male store pappesker og limt dette sammen så det ble en rakett de kunne sette seg inni. Utrolig populært var det å sette seg inn i raketten og leke at vi reiste til verdensrommet. Og når vi har laget en stor rakett, så måtte vi lage en liten en også 😊 Den lille raketten lekte vi med på slutten av prosjektet. Da rigget vi til lekerommet med alle planetene, sola, månen, rakett og lys. Barna syntes det var spesielt interessant å reise på tur med raketten og se på alle planetene, hvor sola var spesielt spennede. For den er jo trossalt varm. «Au», den brenner vi oss på om vi tar på den.

 

 

Vi har gjennom prosjektet også snakket om astronauter og vist barna bilde av en astronaut. Vi har undra oss over om det er et menneske inni den drakta og at en astronaut kan reise til verdensrommet og at de blant annet har vært på månnen. Jorden har vi snakket om er en planet og at vi bort på den, og vi har vist bilde av åssen jorda ser ut og hvor på jorda vi bor. Fokuset har vært mest på raketter og sola da det har opptatt barna mest.