Hjemmesiden

Under utvikling

Vi ønsker å legge inn nye bilder og ny informajson generelt da barnehagen har hatt en del forandringer det siste året. Der for er det litt lite her nå. Om man lurer på noe ta gjerne kontakt :)