Foreldre og personal kurs 2020

Relasjoner med barn

Vi ønsker bedre og tettere samarbeid med foreldrene og tok dette opp med foreldrene i høst om vi skulle leie inn en foredragsholder til et foreldre og personalmøte. Dette ønsket alle seg og i april blir det kurs med fokus på relasjoner med barn. Kanskje dette blir en tradisjon hvert år?

Vi gleder oss masse til en kveld sammen!